Vem gynnas av föräldraskap? : Ett vinjettexperiment vid Linköpings universitet

Bachelor thesis Swedish OPEN
Fahlström, Zara; Askestad, Emil;
(2015)
  • Publisher: Linköpings universitet, Nationalekonomi
  • Subject: Unexplained wage gap | Motherhood penalty | Fatherhood premium | Gender | Parenthood | Identity | Vignette experiment | Oförklarade löneskillnader | Faderskapspremie | Negativa konsekvenser av moderskap | Kön | Föräldraskap | Identitet | Vinjettexperiment

Tidigare forskning indikerar att föräldraskap är av betydelse för en individs karriärsutveckling. Stöd finns för löneskillnader, i både Sverige och USA, mellan personer som har barn och personer som inte har barn. Mammor har en lägre löneutveckling än kvinno... View more
Share - Bookmark