publication . Bachelor thesis . 2015

Vem gynnas av föräldraskap? : Ett vinjettexperiment vid Linköpings universitet

Fahlström, Zara; Askestad, Emil;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Linköpings universitet, Nationalekonomi
  • Country: Sweden
Abstract
Tidigare forskning indikerar att föräldraskap är av betydelse för en individs karriärsutveckling. Stöd finns för löneskillnader, i både Sverige och USA, mellan personer som har barn och personer som inte har barn. Mammor har en lägre löneutveckling än kvinnor utan barn, medan det inte är tydligt om pappor får en bättre eller sämre karriärutveckling än män utan barn. Forskning indikerar att det orsakas av individers attityd, uppfattning och beteende gentemot individer med familj som skiljer sig baserat på en social norm kring föräldrars karriär. Beslutet att bilda familj kan därför påverka individens ekonomi och karriär långsiktigt. Fo...
Subjects
free text keywords: Unexplained wage gap, Motherhood penalty, Fatherhood premium, Gender, Parenthood, Identity, Vignette experiment, Oförklarade löneskillnader, Faderskapspremie, Negativa konsekvenser av moderskap, Kön, Föräldraskap, Identitet, Vinjettexperiment
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue