IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

Bachelor thesis Swedish OPEN
Klarin, Olof; Sandell, Johan;
(2010)
  • Publisher: Linköpings universitet, Företagsekonomi
  • Subject: IFRS | verkligt värde | statliga bolag | börsnoterade bolag | orealiserade | Business studies | Företagsekonomi

Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp fö... View more
Share - Bookmark