Förvaltningen av en bostadsrättsförening : –en studie med utgångspunkt från medlemmarnas ekonomiska intresse

Bachelor thesis Swedish OPEN
Forsén, Rikard; Andersson, Rickard;
(2009)
  • Publisher: Linköpings universitet, Företagsekonomi
  • Subject: co-operative building society | management | finansinspektionen | operative expenses | stewardship | Bostadsrättsförening | förvaltning | driftskostnad | styrelse | Business studies | Företagsekonomi

Bakgrund:  Bostadsrätten  utgör  en  alltmer  attraktiv  boendeform  och  dess  främsta  syfte  är  att tillgodose dess medlemmar med ett prisvärt boende. Månadsavgifterna från bostadsrättsförenings medlemmar bidrar  till att alla kostnader  täcks upp och därmed är boen... View more
Share - Bookmark