publication . Bachelor thesis . 2011

Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap
  • Country: Sweden
Abstract
Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd. Det har inte tidigare genomförts någon grundläggande målgruppsanalys för att identifiera vilket innehåll eller utformning läsarna tilltalas av. Trend saknar dessutom en ty...
Subjects
free text keywords: Grafisk design, Tidskriftsdesign, Livsstilsmagasin för kvinnor, Livsstilsmagasin, Bilaga, Lokaltidning, Folkbladet, Trend
Related Organizations

1.3 Syfte och frågeställningar .........................................................................................................9 2.1 Livsstilsmagasin för kvinnor ...................................................................................................12 5.1 Bakgrundsinformation ...........................................................................................................47 5.3 Innehåll .................................................................................................................................49 5.3.1 Önskvärt innehåll i tidskrifter i allmänhet..................................................................................................... 49 5.3.2 Spontana kommentarer om Trend ................................................................................................................ 50 5.3.3 Önskvärt innehåll i gratistidningar och bilagor ............................................................................................. 50 5.3.4 Lokal förankring............................................................................................................................................ 51 5.3.5 Stil och målgrupp .......................................................................................................................................... 52 Folkbladet (2011). Om folkbladet. [www] Folkbladet, Norrköping. Tillgänglig: http://folkbladet.se/kontakt/omfolkbladet [2011-04-12]

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue