Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse;
(2011)
  • Publisher: Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap
  • Subject: Grafisk design | Tidskriftsdesign | Livsstilsmagasin för kvinnor | Livsstilsmagasin | Bilaga | Lokaltidning | Folkbladet | Trend

Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. ... View more
Share - Bookmark