publication . Bachelor thesis . 2017

A memorable reading experience with motion graphics

Sandhu, Cecilia;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Linköpings universitet, Medie- och Informationsteknik
  • Country: Sweden
Abstract
Studien omfattar ämnet motion graphics (rörlig grafik) och hur det kan förmedla en skriven text. En textbaserad rörlig grafik togs fram för att undersöka om rörelserna gjorde textinnehållet lättare att minnas och förstå jämfört med att läsa texten statiskt. Skillnader men också likheter gällande korttidsminne och läsupplevelse undersöktes genom två testgrupper. Studien visar på att läsarna mindes bättre med motion graphics, att motion graphics i vissa fall kan förmedla en mer positiv och specifik känsloupplevelse. Det framkom också att genom motion graphics så kan läsares fokus flyttas till det visuella uttrycket istället för textens innehåll. Resultatet visade ...
Subjects
free text keywords: kognition, läsning, animation, rörlig grafik, perception, semiotik, färg, kinetisk typografi, Media and Communication Technology, Medieteknik
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue