A memorable reading experience with motion graphics

Bachelor thesis English OPEN
Sandhu, Cecilia;
(2017)
  • Publisher: Linköpings universitet, Tekniska högskolan
  • Subject: kognition | läsning | animation | rörlig grafik | perception | semiotik | färg | kinetisk typografi | Media and Communication Technology | Medieteknik

Studien omfattar ämnet motion graphics (rörlig grafik) och hur det kan förmedla en skriven text. En textbaserad rörlig grafik togs fram för att undersöka om rörelserna gjorde textinnehållet lättare att minnas och förstå jämfört med att läsa texten statiskt. Skillnader m... View more
Share - Bookmark