publication . Conference object . 2012

Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Linköpings universitet, Medie- och Informationsteknik
  • Country: Sweden
Abstract
Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete. Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i hanteringen av dessa jämfört med nuvarande modell. Modellen bygger på att tvärvetenskapliga kompetensgrupper med flera examinatorer granskar examensarbetenas kvalitet utifrå...
Subjects
free text keywords: Examensarbete, Examination, Kandidatarbete, Pedagogical Work, Pedagogiskt arbete
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue