Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

Conference object Swedish OPEN
Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas;
(2012)
  • Publisher: Linköping
  • Subject: Examensarbete | Examination | Kandidatarbete | Pedagogical Work | Pedagogiskt arbete

Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbild... View more
Share - Bookmark