publication . Bachelor thesis . 2012

Analys och förslag till förbättringar med avseende på GUI och funktion ur ett användbarhetsperpektiv av programvaran Service Desk Manager

Lindström, Håkan;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap
  • Country: Sweden
Abstract
Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet. Uppgiften består i att analysera användargränssnittet ur ett användbarhetsperspektiv för att kunna ta fram förslag på olika lösningar till programvarans påpekade brister. ...
Subjects
free text keywords: Användargränssnitt, Användbarhet, Designregler, GUI, Heuristisk utvärdering, Interaktionsdesign, ITSM, Service management, Information Systems, Systemvetenskap, informationssystem och informatik, Human Computer Interaction, Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign), Media and Communication Technology, Medieteknik
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue