Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

Bachelor thesis Swedish OPEN
Carlström, Carl;
(2014)
  • Publisher: KTH, Industriell produktion

Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka si... View more
Share - Bookmark