publication . Bachelor thesis . 2016

Läckage av koppar från båtbottnar i sötvatten

Gretzén, Fanny;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE)
  • Country: Sweden
Abstract
Båtbottenfärger, eller antifoulingfärger, används för att motverka påväxt i form avexempelvis havstulpaner och alger på båtskrov. Färgerna kan antingen ha en kemisk,biologisk, fysikalisk eller mekanisk verkan på de vattenlevande organismerna. De kemisktverkande biocidfärgerna räknas som bekämpningsmedel och måste godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas och användas i Sverige. På grund av den lågasalthalten i Mälaren är problemet med påväxt mindre än på exempelvis Västkusten, och avden anledningen kan behovet av att måla båtar som endast färdas i Mälaren medbiocidfärger ifrågasättas. Initiativtagaren och uppdragsgivaren för examensarbetet är Bo Ols...
Subjects
free text keywords: Mälaren, antifouling, kopparläckage, biocidfärg, miljö
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue