Läckage av koppar från båtbottnar i sötvatten

Bachelor thesis Swedish OPEN
Gretzén, Fanny;
(2016)
  • Publisher: KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE)
  • Subject: Mälaren | antifouling | kopparläckage | biocidfärg | miljö

Båtbottenfärger, eller antifoulingfärger, används för att motverka påväxt i form avexempelvis havstulpaner och alger på båtskrov. Färgerna kan antingen ha en kemisk,biologisk, fysikalisk eller mekanisk verkan på de vattenlevande organismerna. De kemisktverkande biocidfä... View more
Share - Bookmark