publication . Bachelor thesis . 2016

Measurement uncertainty for calibration of reference equipment for blood pressure measurement : A model for obtaining measurement uncertainty of reference manometer WA 767

Patzauer, Rebecka; Wessel, Elin;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: KTH, Skolan för teknik och hälsa (STH)
  • Country: Sweden
Abstract
Avdelningen för Medicinsk teknik på Akademiska sjukhuset har uppdaterat befintliga kalibreringsprotokoll för Welch Allyn 767 som används som referensmanometer vid kalibrering av blodtrycksmätare. I protokollet ska det enligt ISO 9001 och ISO 13485 ingå att vid varje kalibreringspunkt ange mätosäkerheten.  Rutiner kring detta var inte definierade. En modell för att ta fram mätosäkerhet utformades utifrån standardiserade metoder från “Guide to the expression of uncertainty in measurement” och anpassades för att kunna användas på den medicintekniska avdelningen. En mätmetod för kalibrering togs fram och med modellen beräknades mätosäkerhet för en referensmanometer....
Subjects
free text keywords: calibration, Welch Allyn 767, Measurement uncertainty, reference manometer, blood pressure measurement, Auscultatory blood pressure measurement, traceability, GUM, kalibrering, mätosäkerhet, referensmanometer, blodtrycksmätning, auskultatorisk blodtrycksmätning, spårbarhet, Medical Engineering, Medicinteknik
Related Organizations

5 och 6 0 och 1 1 och 1,5 1och 2 American National Standard ANSI/AAMI, SP10: 2002, per sfigmomanometri manuali, elettronici automatici.

Standard europeo EN 1060-1: 1995, Sfigmomanometri non invasivi-Parte 1: Requisiti generali.

Standard europeo EN 1060-2: 1996, Sfigmomanometri non invasivi-Parte 2: Requisiti generali.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue