Measurement uncertainty for calibration of reference equipment for blood pressure measurement : A model for obtaining measurement uncertainty of reference manometer WA 767

Bachelor thesis Swedish OPEN
Patzauer, Rebecka; Wessel, Elin;
(2016)
  • Publisher: KTH, Skolan för teknik och hälsa (STH)
  • Subject: blodtrycksmätning | Welch Allyn 767 | Medical Engineering | kalibrering | referensmanometer | spårbarhet | Medicinteknik | traceability | blood pressure measurement | auskultatorisk blodtrycksmätning | mätosäkerhet | Measurement uncertainty | reference manometer | calibration | GUM | Auscultatory blood pressure measurement

Avdelningen för Medicinsk teknik på Akademiska sjukhuset har uppdaterat befintliga kalibreringsprotokoll för Welch Allyn 767 som används som referensmanometer vid kalibrering av blodtrycksmätare. I protokollet ska det enligt ISO 9001 och ISO 13485 ingå att vid varje kal... View more
Share - Bookmark