publication . Bachelor thesis . 2016

Waste heat recovery from SSAB’s Steel plant in Oxelösund using a Heat Pump

Abbas Sohani, Amir;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: KTH, Energiteknik
  • Country: Sweden
Abstract
Detta projekt är inriktat på spillvärmepotentialer inom järn och stålindustrin. Högtemperaturvärme-pumpar för medelvarma temperaturkällor har modellerats. SSABs stålverk i Oxelusund har använts som exempel. Järn- och stålindustrin i Sverige är storkonsument av energi, tillsammans med pappers och massaindustrin. Det finns också en stor potential för spillvärmeåtervinning i stålindustrin. Det görs redan i Luleå t ex [1]. Järn och stålindustrins produktionsmetoder och spillvärmeåtervinning, speciellt i USA och Sverige har studerats genom en litteraturstudie. Dagens metoder och potentialer för spillvärmeåtervinning inom järn och stålindustrin i Sverige studerades sp...
Related Organizations
Download from

[1] http://www.luleaenergi.se/sv/privatkund/fjarrvarme/fjarrvarme/allmant-om-fjarrvarme/

[2] Energieffektivisering inom SSAB i Oxelösund under åren 1996 - 2007

[5] Rainer Jakobs, Dominik Cibis, Hans-Jürgen Laue,”Status and Outlook: Industrial Heat Pumps”.2010

[6] www.industrialheatpumps.nl [8] Energimyndigheten, Energiläget 2015, [11] Per-Åke Gustafsson, SSAB Company, 2014-2016, personal communication

[24] Björn Palm, Per Lundqvist, Åke Melinder, Peter Rohlin, Eric Granryd, Ingvar Ekroth,” Refrigerant Engineering book. KTH university”.2009

[25] www.souheat.com

[26] Jahar Sarkar, Souvik Bhattacharyya, M. Ram Gopal.” Transcritical Carbon Dioxide Based Heat Pumps: Process Heat Applications”.2004

[27] Simon Spoelstra,“ New frontiers of development for industrial Heat Pump technology”.2013 [OpenAIRE]

Any information missing or wrong?Report an Issue