publication . Bachelor thesis . 2014

Materialdokumentation inom BIM

Buszman, Angelica; Canel, Caroline;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: KTH, Byggteknik och design
  • Country: Sweden
Abstract
Byggbranschen befinner sig mitt i ett paradigmskifte – detta i samband med att BIM kommer att ersätta de traditionella arbetsmetoderna inom byggprocessen. BIM, även kallat objektsbaserad informationshantering, används idag till 3D-projektering, visualisering och samordning. Dock utnyttjas inte BIM till sin fulla potential. Förändringar sker även beträffande miljöaspekter inom byggsektorn. Miljökrav är inte längre enbart lagstadgade, utan kommer även från fastighetsägarna själva. En anledning är den ökade miljömedvetenheten, och att byggbranschen är en viktig aktör för en hållbar utveckling. Genom en byggnadsmiljöcertifiering styrs byggproduktioner mot att bli me...
Subjects
free text keywords: BIM, material documentation, miljöbyggnad, logbook, environmental assessment tools], materialdokumentation, loggbok, miljöbedömningssystem
Related Organizations
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue