Balans mellan arbete och familjeliv : Ett vinnande koncept för alla

Bachelor thesis Swedish OPEN
Holmgren, Viktor; Ajena, David;
(2012)
  • Publisher: KTH, Industriell produktion

Under de senaste årtionden har en stor förändring skett hos familjers olika sätt att förhålla sig till arbetslivet. Den traditionella arbetsdagen på 8-timmar är inte längre normen, och den framväxande informations- och kommunikations teknologin gör att en anställd kan f... View more
Share - Bookmark