The Miller Cycle on Single-Cylinder and Serial Configurations of a Heavy-Duty Engine

Bachelor thesis English OPEN
Venkataraman, Varun;
(2018)
  • Publisher: KTH, Förbränningsmotorteknik
  • Subject: Two-stage turbocharging | modelling and simulation | GT-Power | performance | Miller cycle | heavy-duty diesel engine | Tvåstegs turboladdning | modellering och simulering | prestanda | Miller-cykel | lastbils dieselmotor | Mechanical Engineering | Maskinteknik

I jämförelse med sina föregångare, har moderna lastbilsmotorer genomgått en betydandeutveckling och har utvecklats till effektiva kraftmaskiner med låga utsläpp genom införandet avavancerade avgasbehandlingssystem. Trots att de framsteg som gjorts under utvecklingen av ... View more
Share - Bookmark