System Integration Testing ofAdvanced Driver Assistance Systems

Bachelor thesis English OPEN
Cioran, Anders;
(2015)
  • Publisher: KTH, Reglerteknik

En viktig faktor for att fortsatta forbattra traksakerheten ar genom att utveckla ochimplementera avancerade forarstodsfunktioner (ADAS) i fordon. Gemensamma aspekterhos de undersokta ADAS ar deras formagor att detektera och undvika farliga traksituationergenom att nytt... View more
Share - Bookmark