Förvärmning av tilluften med återvunnen värme

Bachelor thesis Swedish OPEN
Kader, Aza; Yousif, Peter;
(2017)
  • Publisher: KTH, Byggteknik och design
  • Subject: Construction Management | Byggproduktion

Idag är det vanligt för fjärrvärmebolagen att basera sin taxa på effektbehovet för fastigheten. Effekttaxeringsmetod skiljer sig mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Dock är toppeffektbehoven för fastigheterna en gemensam nämnare för bolagen när debiteringsunderlag besl... View more
Share - Bookmark