publication . Bachelor thesis . 2017

Preheating the supply air with recycled heat

Kader, Aza; Yousif, Peter;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: KTH, Byggteknik och design
  • Country: Sweden
Abstract
Idag är det vanligt för fjärrvärmebolagen att basera sin taxa på effektbehovet för fastigheten. Effekttaxeringsmetod skiljer sig mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Dock är toppeffektbehoven för fastigheterna en gemensam nämnare för bolagen när debiteringsunderlag beslutas.I Sverige finns det idag befintlig teknik som sänker effektbehovet genom förvärmning av uteluft, vilket reducerar frostbildning i värmeväxlaren och förbättras dess verkningsgrad. Denna teknik utnyttjar geoenergi som värmekälla med hjälp av borrhål med ett djup upp till 230 meter. Teknik kallas för HSB-FTX och är en passiv förvärmning av tilluften.Denna rapport syftar till att undersöka möjlig...
Subjects
free text keywords: Construction Management, Byggproduktion
Related Organizations
Download from
17 references, page 1 of 2

[1] E. Myndigheten, "www.energimyndigheten.se”, Energimyndigheten, 2016-11-17. [Format] Tillgänglig:https://www.energimyndigheten.se/statistik/el-och-fjarrvarme/?currentTab=0 [Hämtad: 2017-04-10].

[2] A. Sjöström, "www.svenskfjärrvarme.se”, Svensk Fjärrvärme. [Format] Tillgänglig: http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/vanliga-fragor/ [Hämtad: 2017-04-09].

[3] A. Sjöström, "www.svenskfjärrvarme.se”, Svensk Fjärrvärme. [Format] Tillgänglig: http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/. [Hämtad: 2017-04-09].

[4] A. Linden, K. Eriksson, B. Sjöholm, "Metoder att sänka effektbehovet”, Svensk Fjärrvärme, vol. 2009, nr 41, sida 43, Tillgänglig:http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/FJ%C3%84RRSYN/Rapporter%20och%20 resultatblad/Rapporter%20teknik/2009/Metoder%20att%20s%C3%A4nka%20effektbehovet.pd f [Hämtad:2017-04-15].

[6] B. Bergsten, "www.sp.se," RISE-Research Institutes of Sweden, 2001-06-14. Tillgänglig:https://www.sp.se/sv/index/research/effektiv/publikationer/Documents/Projektra pporter/Rapport%2001-03.pdf, Sida 11 [Hämtad: 2017-04-08].

[7] C. Hellberg, "vattenanvändningen i hushåll”, Energimyndigheterna., Stockholm., Sverige, 2017- januari, sida 13.

[8] C. Hellberg, "vattenanvändningen i hushåll”, Energimyndigheterna., Stockholm., Sverige, 2017- januari, sida 9.

[9] S. Ventilation, "http://www.svenskventilation.se”, Svensk Ventilation Bransch i medverkan, Publiceringstid för webbsidan. Tillgänglig:http://www.svenskventilation.se/ventilation/varmevaxlare/. [Hämtad: 2017-04-02].

[13] P. Levin, T. Kumlin, "www.bebostad.se," Kv Trettondagen 1 - Uppföljning av byggnadsteknik och energianvändning, 2015-December. Sida 8-12, Tillgänglig: http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2016/02/x-2011-05-Trettondagen-BeBo-rapport160205.pdf [Hämtad: 2017-04-08].

[14] M. Erlandsson, E. Sandberg, H. Eek, M. Wall, S. Ruud, Å. Wahlström, "www.ebd.lth.se,"Energi och byggnadsdesign - lunds tekniska högskola, 2008. Sida 4-7, Tillgänglig:http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/Publikationer/Krav spec_foer_Passivhus_i_Sverige_-_bostaeder_EBD-R--08-21.pdf[Hämtad: 2017-04-05].

[15] EQUA, "www.equa.se”, Tillgänglig: http://www.equa.se/en/ida-ice/what-isnew/highlights-in-4-7 [Hämtad: 2017-05-09].

[16] Avloppscenter, "www.avloppscenter.se”, Tillgänglig: https://www.avloppscenter.se/sv/vara-produkter/slutna-tankar/sluten-tank-6000/underjord/vpi-9-m3-sluten-tank.html [Hämtad: 2017-05-09].

[17] Kostnadsguiden "www.kostnadsguiden.se”, Tillgänglig: http://kostnadsguiden.se/hyragravare-gravmaskin-kostnad-och-tips/[Hämtad: 2017-05-09].

[18] Fastighetstjänst "www.fastighetstjänst.se”, Tillgänglig: http://xn--fastighetstjnst-clb.se/ [Hämtad: 2017-05-7].

[19] Kostnadsguiden "www.kostnadsguiden.se”, Tillgänglig:http://kostnadsguiden.se/varmepump-kostnad-tips-och-pris-for-installation/ [Hämtad: 2017-05-08].

17 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue