publication . Bachelor thesis . 2009

Simulation of muscular activity during pedal braking

Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: KTH, Maskinkonstruktion (Inst.)
  • Country: Sweden
Abstract
En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhållande till pedalen. Modellens parametrar har bestämts på ett sådant sätt att muskelbelastningen i kroppsmodellen minimeras under pedalrörelsen genom att låta en parameterstud...
Related Organizations
Download from

2009-05-25

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue