Tryckhållfasthet för resurssnål betong : Utvärdering i tävling av högsta tryckhållfasthet för resurssnål betong

Bachelor thesis Swedish OPEN
Bashar Basmahji, Johannes; Texén, Stefan;
(2012)
  • Publisher: KTH, Byggteknik och design
  • Subject: Evaluation of competition | Compressive strength | Resource economic concrete | CBI Betonginstitutet | Ground granulated blast furnace slag | Ultrafine filler | Fly ash | Silica fume. | Utvärdering av tävling | Tryckhållfasthet | Resurssnål betong | Granulerad masugnsslagg | Ultrafint filler | Flygaska | Silikastoft.

Betong är vårt vanligaste byggmaterial men cement står globalt sett för 5 % av CO2-emissionerna. Med detta som bakgrund så har CBI Betonginstitutet anordnat en tävling, där målet är att nå den högsta tryckhållfasthet i en resurssnål betong, med enbart 200 kg cement per ... View more
Share - Bookmark