publication . Bachelor thesis . 2014

Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

Rehnsfeldt, Patrik;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: KTH, Maskinkonstruktion (Inst.)
  • Country: Sweden
Abstract
Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragningar, kontakt med hissmontörer samt en marknadsanalys användes för att fastställa vad för typ av produkt som skulle utvecklas och vilka problem denna skulle lösa. Förstudien ...
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue