Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

Bachelor thesis Swedish OPEN
Rehnsfeldt, Patrik;
(2014)
  • Publisher: KTH, Maskinkonstruktion (Inst.)

Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en ... View more
Share - Bookmark