publication . Bachelor thesis . 2013

Wind power plants of UHPC 2.2 : An investigation of high-performance concrete with synthetic fibre reinforcement STRUX

Rydén, Michaéla; Nilsson, Thina;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: KTH, Byggteknik och design
  • Country: Sweden
Abstract
Användandet av betong som ersättare för stål vid produktionen av vindkraftverkstorn har ökat den senaste tiden. Betongtorn är betydligt billigare än ståltorn men problem som sprickbildningar, frostsprängningar och följaktligen armeringskorrosion har uppstått bl a på grund av vibrationer från rotorn. I fundamentet i vindkraftverk kan ovan nämnda problem också uppstå och det uppfyller således inte alltid funktionskraven. Det här examensarbetet undersöker möjligheten att eliminera dessa problem genom att använda en sorts högpresterande betong kallad UHPC 2.2 med syntetfiberarmeringen, STRUX. Jämförelser mellan tidigare empiri om högpresterande betong och laborativa...
Subjects
free text keywords: concrete foundation, concrete tower, high-performance concrete, STRUX, UHPC 2.2, wind power, wind power plants, betongfundament, betongtorn, högpresterande betong, vindkraft, vindkraftverk
Related Organizations
Download from
22 references, page 1 of 2

2. AB Svensk Byggtjänst, 2000, Betonghandboken högpresterande betong - Material och utförande

3. Lars Bohman, handledare i näringslivet, forskare och anställd av WSP Group, 2013-03-15

4. Bertil Persson, 2002, Plastfibrer förebygger brandspjälkning hos självkompakterande betong, http://www.bygging.se/husbyggaren/artiklar/937033752.html Hämtad 2013-04-23

5. Grace Construction Products, 2002, STRUX® 90/40 Fiberarmering, Produktdatablad, http://www.se.graceconstruction.com/Betontillsatsmedel/download/STRUX_90_40_Swe_0406.pdf Hämtad: 2013-04-22

6. Tore Wizelius, 2007,Vindkraft i teori och praktik, Realszisztema Dabas Printing House, Hungary, upplaga 2:1

7. Vattenfall, Frågor och svar om vindkraft,http://www.vattenfall.se/sv/fragor-och-svarvindkraft.htm#faq_6Uppdaterad 2013-03-26, Hämtad 2013-04-05

8. Chalmers Temagrupp 4, Bärande struktur och fundament,http://www.chalmers.se/ee/swptcsv/forskning/temagrupp-4 Uppdaterad 2013-01-14, Hämtad 2013-04-20

9. Elforsk, 2010, Tall towers for large wind turbineshttp://www.elforsk.se/Programomraden/El-- Varme/Rapporter/?rid=10_48_Hämtad2013-04-16

10. Niclas Köhler,Vindkraft - en ny miljardindustri, Byggindustrin http://www.byggindustrin.com/energi-miljo/vindkraft---en-ny-miljardindustri__4844 Uppdaterad 2008-01-29, Hämtad 2013-03-20

11. AB Svensk Byggtjänst, 1980, Betonghandbok Material, LiberTryck Stockholm

12. Lars-Åke Lindén, 2002, Hållfasthetslära, http://pingpong.ki.se/public/pp/public_courses/course06073/published/1345536990711/resourceId /6219472/content/infoweb/node-154844/hallfasthetslara.pdf, Hämtad 2013-04-23

20. Johan Silfwerbrand, handledare på Kungliga Tekniska Högskolan/CBI Betonginstitutet, 2013-03-15

21. Frida Göransson och Anna Nordenmark, 2011, Fatigue Assessment of Concrete Foundations for Wind Power Plants, Master of Science Thesis in the Master's Programme Structural Engineering and Building Performance Design,Chalmers University of Technology, Göteborg

22. Arise WindPower, 2009,Pilotprojekt vindkraft förbättrad fundament design, http://www.energimyndigheten.se/Global/Om%20oss/Vindkraft/Vindpilotprojekt/Slutrapport_1002 _Oxhult_dec2009_ver2.pdfUtförande datum 2009-12-09, Hämtad 2013-05-03

24. Sandy Kalleny, 2012, Betong suger mer koldioxid än man trott, http://betong.se/2012/10/betongsuger-upp-mer-koldioxid-an-man-trott/Uppdaterad 2012-10-15, Hämtad den 2013-05-08

22 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue