publication . Bachelor thesis . 2015

Optimizing of nanocellulose for use as strength additive in paper

Englöf, Johan;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE)
  • Country: Sweden
Abstract
Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd material kan användas till ett material med liknande styrkeegenskaper. Vid Innventia används för närvarande en homogenisator för att delaminera (sönderdela) cellulosafibrer till fi...
Subjects
free text keywords: nanocellulose, MFC, retention, tensile strength
Related Organizations
Download from

[1] T. Lindström, C. Aulin, A. Naderi och M. Ankerfors, Michrofibrillated Cellulose, Stockholm: John Wiley & Sons, 2013.

[2] C. Fellers och B. Norman, Pappersteknik, Stockholm: Institutionen för Papperste, Kungl Tekniska Högskolan, 1998.

[3] I. Östlund, L. Hermansson, C. Aulin, M. Ankerfors och T. Lindström, ”Pilot scale demonstration of microfibrillated cellulose as a strength additive, part 1,” Innventia, 2014.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue