Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

Bachelor thesis Swedish OPEN
Englöf, Johan;
(2015)
  • Publisher: KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE)
  • Subject: nanocellulose | MFC | retention | tensile strength

Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med... View more
Share - Bookmark