publication . Bachelor thesis . 2012

Improving IKEA’s Quality Tests and Management of Customer Complaints : - Kitchen Fronts and Worktops

Assbring, Lisa; Halilović, Elma;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: KTH, Maskinkonstruktion (Inst.)
  • Country: Sweden
Abstract
IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsprocessen. Därutöver har IKEAs hantering av kundklagomål studerats för att undersöka om den skulle kunna förbättras för att stödja utformningen av nya produkter. Examensarbetet ...
Related Organizations
Download from

Ncube, E., & Meincken, M. (2010). Surface characteristics of coated soft- and hardwoods due to UV-B ageing. Applied Surface Science , 7504-7509. [OpenAIRE]

Pitta, D., & Franzak, F. (1997). Boundary spanning product development in consumer markets: learning organization insights. Journal of Prosuct & Brand Management , 6 (4), 235-249.

Sandholm, L. (2008). Kvalitetsstyrning med totalkvalitet: verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet (6th ed.). Lund: Studentlitteratur.

Schibrowsky, J. A., & Lapidus, R. S. (1994). Gaining a Competitive Advantage by Analyzing Aggregate Complaints. Journal of Consumer Marketing , 15-26.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue