Kan stadsbors användning av IT bidra till ett hållbart samhälle? : En kunskapsöversikt.

Report Swedish OPEN
Apelmo, Elisabet; Greger, Henriksson;
(2014)
  • Publisher: Lund University
  • Subject: vardagliga vanor | sociala praktiker | miljöhandlingar | handlingsmönster | livsstil och miljö | energianvändning | hållbar utveckling | hållbara städer | IT | IKT

This report deals with everyday habits with environmental impacts in relation to the use of information and communication technology (ICT, colloquially referred to as IT). We raise issues related to a) how environmentally promising and problematic ‘ICT-practices’ in urb... View more
Share - Bookmark