publication . Bachelor thesis . 2013

VISUALISERINGSTAVLA : Visualisering av Kanban boards

Y. F. Sam, Adam;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
  • Country: Sweden
Abstract
Hos många företag används whiteboards för att visualisera arbetsprocessen. En vanlig metodik för detta är så kallade Kanban boards, ett system av tabeller och lappar för att indikera olika avvikelser eller moment i projekt med datum och annan relevant information. Företag kan även välja att använda en mjukvara som simulerar samma metodik, ett exempel på detta är så kallade Elektroniska kanban boards. I detta arbete har båda dessa metoder (whiteboard samt en digital lösning) observerats hos tre olika företag på uppdrag av ett managementkonsultföretag i Stockholm som använder sig av Kanban boards och liknande metodik med sina kunder. En omvärldsanalys har genomför...
Subjects
free text keywords: Computer Sciences, Datavetenskap (datalogi)
Related Organizations
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue