VISUALISERINGSTAVLA : Visualisering av Kanban boards

Bachelor thesis Swedish OPEN
Y. F. Sam, Adam;
(2013)
  • Publisher: KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
  • Subject: Computer Sciences | Datavetenskap (datalogi)

Hos många företag används whiteboards för att visualisera arbetsprocessen. En vanlig metodik för detta är så kallade Kanban boards, ett system av tabeller och lappar för att indikera olika avvikelser eller moment i projekt med datum och annan relevant information. Föret... View more
Share - Bookmark