publication . Bachelor thesis . 2016

Lean hos masskundanpassande producenter : Att masskundanpassa produkter effektivt

Makdisi, Jacob; Suddek, Nawras;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: KTH, Industriell produktion
  • Country: Sweden
Abstract
Massproduktion har varit viktigt för producerande företag genom många decennier. Massproduktionär förmågan att kunna producera och erbjuda stora volymer till låga priser. Utvecklingenav kunders efterfrågan har däremot den senaste tiden gått mot kundanpassade produkter. Priset förväntas ligga på samma nivå som massproducerade produkter. Utmaningen förföretagen är att kunna massproducera samtidigt som kunders varierande behov tillgodoses. Kundanpassning innebär att produkter utformas och produceras för att tillgodose kunders specifikabehov. För att produktionen av kundanpassade produkter ska nå en hög volym fordrasanvändning av moduler. En modul är en komponent so...
Related Organizations
Download from

[1] R. Claude Duguay, Sylvain Landry, and Federico Pasin, "From mass production to flexible/agile production," International Journal of Operations & Production Management, vol. 17, no. 12, pp. 1183-1195, 1997.

[3] Ford. (2016, Februari) Utveckling av massproduktion. [Online]. http://www.ford.se/OmFord/Foretagsinformation/Historia/Utvecklingenavmassproduktion

[4] Rebecca Duary, Peter T. Ward, Glenn W. Milligan, and William L. Berry, "Approaches to mass customization: configurations and empirical validation," Journal of Operations Management, no. 18, pp. 605-625, 2000.

[5] Per Petersson, Ola Johansson, Dan Blücher, and Henric Alsterman, Lean - Gör avvikelser till framgång, 2nd ed. Bromma, Sverige: Part Development AB, 2009.

[6] Jeffrey K. Liker, The Toyota Way - 14 management principles from the world's greatest manufacturer. New York, USA: McGrew Hill, 2004. [OpenAIRE]

[7] James P. Womack and Daniel T. Jones, Lean Thinking - Banish waste and create wealth in your corporation. London, UK: Simon & Schuster UK Ltd, 2003.

[8] Lean Enterprise Institute. (2016) http://www.lean.org/WhatsLean/Principles.cfm

[16] Scania CV AB. (2016, April) Scania Production System. [Online]. http://se.scania.com/scaniagroup/philosophy/scania-production-system/

[17] TO SPS Office, Scanias Produktionssystem, 2nd ed. Södertälje, Sverige: Scania CV AB, 2007.

[18] Göran Lind, "Moduler - Modellen för framgång," Scania Value, pp. 6-7, 2009.

[19] Scania CV AB, "Årsredovisning 2010," Scania CV AB, Södertälje, Årsredovisning 2010.

[20] Carl-Henric Nilsson and Jörgen Dernroth, "The strategic grounding of competitive advantage - The case of Scania ," International Journal of Production Economics, no. 41, pp. 281-296, 1995. [OpenAIRE]

[21] Scania CV AB, "Årsredovisning," Scania CV AB, Södertälje, Årsredovisning 2014.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue