Hållbarhetsredovisning : Identifiering och prioritering av hållbarhetsfrågor i en verksamhet som Sweco Environment

Bachelor thesis Swedish OPEN
Söderström, Anna-Karin;
(2017)
  • Publisher: KTH, Industriell ekologi
  • Subject: Sustainability reporting | stakeholder dialogue | GRI Standards | sustainable development | Hållbarhetsredovisning | intressentdialog | GRI Standarder | hållbar utveckling | Environmental Management | Miljöledning

I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma fråg... View more
Share - Bookmark