Solcellsparkeringen : En jämförande fallstudie för elbilar och bensinbilar

Bachelor thesis Swedish OPEN
Myrén Andersson, Isac; Yttermyr-Sütt, Frans;
(2017)
  • Publisher: KTH, Industriell ekologi
  • Subject: Energy Systems | Energisystem

Av Sveriges totala växthusgasutsläpp är det i nuläget transportsektorn som står för den största andelen och står för mer än 30 % av alla utsläpp. Med ett ökande fordonsbestånd och ett fortsatt behov av transporter blir lösningar som minskar utsläppen från denna sektor a... View more
Share - Bookmark