publication . Bachelor thesis . 2013

Are we there yet? - The utilization of BIM in production, sales and marketing : A case study on how BIM can develop a construction company

Eriksson, Christoffer; Hansson, Mikaela;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: KTH, Byggteknik och design
  • Country: Sweden
Abstract
Titania köpte hösten 2010 in programvaran Revit för att skapa möjligheten att kunna BIM-projektera sina ROT-projekt. En övergång från 2D-projektering har ännu inte skett då den allmänna synen inom företaget är att projekten innehåller för många komplexa delar i utförandet och därför bör lösas på plats. Idag säljer Titania sina råvindslägenheter när dessa står färdiga men de har som mål att tidigarelägga försäljningen av sina projekt, om detta ska kunna ske måste företaget ha mer material att lämna till sina mäklare som de i sin tur kan presentera för kunden. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka skillnader BIM skulle kunna skapa för produktionen,...
Subjects
free text keywords: Revit, BIM, penthouse, case study, implement, råvind, fallstudie, implementera
Related Organizations
Download from

OMRÅDET   n  Vill  ha  information  om  avstånd  och  tillgänglighet  ........  s  5   n  Undermåligt  underlag . ....................................................  s  5   n  En  kombination  av  tryck  och  digitalt . .............................  s  5   n  Byggbranschens  svårigheter . ..........................................  s  6   HUSET   n  Solljuset  viktigast  ............................................................  s  7   n  Önskan  om  realistiska  bilder  ..........................................  s  7   n  Både  eftertraktar  och  räds  exteriörbilder . ....................    s  7   LÄGENHETEN   n  Tillval  ett  krav. .................................................................  s  9   n  Utsikt  och  solljus  viktigt   . ................................................  s  9   n  Korrekt  information . ......................................................    s  9   n  Mer  digitala  lösningar  för  känslan . ...............................  s  10   n  Fast  i  tryck  av  gammal  vana. .........................................  s  10   n  Att  erbjuda  tillval  eller  inte. ..........................................  s  10   TILLGÄNGLIGHET  OCH  FORMAT   n  Kombination  av  digitalt  och  tryck. ................................  s  11   n  Broschyrer  räcker  inte   . .................................................  s  11   n  Lättare  uppdateringar . .................................................    s  11  

Any information missing or wrong?Report an Issue