publication . Bachelor thesis . 2013

Distributed propulsion.

Lindström, Robin; Rosvall, Tobias;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: KTH, Farkost och flyg
  • Country: Sweden
Abstract
En prestandaanalys utfördes på en SAAB 2000 som referensobjekt. Olika metoder för att driva flygplan på ett miljövänligare sätt utvärderades tillsammans med distributed propulsion. Efter undersökningar valdes elmotorer tillsammans med Zink-luft batterier för att driva SAAB 2000 med distributed propulsion. En prestandaanalys utfördes på detta plan på samma sätt som för den ursprungliga SAAB 2000. Resultaten jämfördes och slutsatsen blev att räckvidden var för kort för att konfigurationen skulle hålla i verkligheten. Detta berodde på den dåliga kapaciteten hos batterierna. Många fördelar hittades med elmotorer bl.a. deras låga ljudnivå och deras höga effektivitet....
Related Organizations
Download from

[4] http://www.icas.org/ICAS_ARCHIVE/ICAS2012/PAPERS/803.PDF. Besökt 2013-05-11. [6] http://www.aircraftinformation.info/Images/Saab_340-2000.jpg. Besökt 2013-05-31. [7] Arne Karlsson. The aeroplane - some basics (ver. 121229). SA105X-Flygteknik vt2013. [9] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turboprop_operation-en.svg. Besökt 2013-05-31. [10] http://www.airliners.net/aviation-forums/tech_ops/read.main/226572/. Besökt 2013-05-07. [11] Arne Karlsson. Steady Climb Performance with Propeller Propulsion. SA105X-Flygteknik vt2013.

[13] Arne Karlsson. Take-off and landing performance. SA105X-Flygteknik vt2013. [15] http://www.bladonjets.com/technology/gas-turbines/. Besökt 2013-05-11. [16] http://strandedgasservices.com/technology/gas-to-liquids/. Besökt 2013-05-11. [20] http://aviationsky.blogspot.se/2013/01/turbo-electric-concept-forms-latest.html. Besökt 2013-

06-01. [21] http://www.icas.org/ICAS_ARCHIVE/ICAS2012/PAPERS/803.PDF. Besökt 2013-05-07. [22] SAAB 2000 Data Sheet EASA, 2009 SAAB Aircraft Leasing. [23] YASA-400, Yasamotors Data Sheet, 2012 Yasamotors.

Any information missing or wrong?Report an Issue