publication . Bachelor thesis . 2013

Distributed propulsion.

Lindström, Robin; Rosvall, Tobias;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: KTH, Farkost och flyg
Abstract
En prestandaanalys utfördes på en SAAB 2000 som referensobjekt. Olika metoder för att driva flygplan på ett miljövänligare sätt utvärderades tillsammans med distributed propulsion. Efter undersökningar valdes elmotorer tillsammans med Zink-luft batterier för att driva SAAB 2000 med distributed propulsion. En prestandaanalys utfördes på detta plan på samma sätt som för den ursprungliga SAAB 2000. Resultaten jämfördes och slutsatsen blev att räckvidden var för kort för att konfigurationen skulle hålla i verkligheten. Detta berodde på den dåliga kapaciteten hos batterierna. Många fördelar hittades med elmotorer bl.a. deras låga ljudnivå och deras höga effektivitet....
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue