publication . Bachelor thesis . 2011

Hur bevaras kunskapen inom ett konsultföretag? : En students tolkning av hur det humanakunskapskapitalet kan bevaras inom ett konsultföretag

Sjöö Johansson, Niklas;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: KTH, Industriell produktion
  • Country: Sweden
Abstract
Strävan efter konkurrensfördelar via kunskapsdominans har blivit en alltmer centralstrategi för företag i dagens samhälle. Det finns ett intensivt intresse för ett bredareintellektuellt kapital, kreativitet, innovation och mer lärande inom företagen.Utmaningen företagen ställs inför, är att återanvända dess fulla kunskapspotential, se tillatt den blir bevarad, sprida den vidare och till slut överföra kunskapen inomorganisationen för att skapa mervärde. Rapporten ämnar översiktligt undersöka de metoder och modeller som konsultföretagetAcando använder för att hantera och bevara sitt kunskapskapital inom företaget. Det ärbegreppen ”tyst kunskap” och ”explicit kunsk...
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue