Hur bevaras kunskapen inom ett konsultföretag? : En students tolkning av hur det humanakunskapskapitalet kan bevaras inom ett konsultföretag

Bachelor thesis Swedish OPEN
Sjöö Johansson, Niklas;
(2011)
  • Publisher: KTH, Industriell produktion

Strävan efter konkurrensfördelar via kunskapsdominans har blivit en alltmer centralstrategi för företag i dagens samhälle. Det finns ett intensivt intresse för ett bredareintellektuellt kapital, kreativitet, innovation och mer lärande inom företagen.Utmaningen företagen... View more
Share - Bookmark