publication . Bachelor thesis . 2010

Manual onioncutter

Langborg, Ida;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: KTH, Maskinkonstruktion (Inst.)
  • Country: Sweden
Abstract
Denna rapport är en skriftlig sammanställning av det produktutvecklingsprojekt som gjorts som kandidatarbete inom programmet Design och produktframtagning KTH, under våren 2010. Köket är idag en viktig samlingspunkt för familjer och vänner och antalet köksredskap är oändligt många och anpassade till det moderna köket. Många redskap är stora, drivs av elektricitet för att effektivisera matlagningen och på så sätt spara tid, samtidigt som det ligger en trend i ekologi och energibesparing. Själva idén till projektet väcktes då författaren till denna rapport slutade använda lök i sin matlagning på grund av att skärandet av lök framkallade tårar. En marknadsundersökn...
Related Organizations
Download from

1. Inledning………………………………………………………………………………………………………. 1

2. Bakgrund............................................................................................................................................3 2.1. Marknadsanalys ....................................................................................................................................3 Kartläggning av befintliga lökhackare ................................................................................................3 2.2 Identifiering av problem .........................................................................................................................3

3. Funktionsanalys……………………………………………………………………………………………….4 3.1 Kraftanalys………………………………………………………………………………………………………. 4 1. Maskinelement Handbok, Institutionen för maskinkonstruktion Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2008

4. B. Sundström, Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, Institutionen för hållfasthetslära KTH, Södertälje, 1999

5. A. EW Jarfors, T. carlsson m.fl. Tillverkningsmetoder, tredje upplagan, Författarna och Studentlitteratur 1999, 2006, ISBN 91-44-01581-X

6. D. Ullman, The Mechanical Design Process, fjärde upplagan The McGraw-Hill Companies Inc, Singapore, 2003, ISBN 978-007-126796-0

8. http://www.euro-inox.org/pdf/map/FormingPotential_SW.pdf 2010-05-01

9. http://chemistry.about.com/cs/howthingswork/f/blstainlessodor.htm 2010-02-27

10. http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikfragan/article55449.ece 2010-02-27 12. http://www.sublight.se/system/includes/tmp/material_stainlesssteel.pdf 2010-04-24

18. http://rubber.powerhosting.eu/resources/2/Plaster.pdf 2010-05-07

19. http://mainweb.hgo.se/inst/designok.nsf/0/45DFEC33780BE64EC125700D002E0577/$ FILE/Miljoanpassat_materialval.pdf?openelement 2010-05-07

Any information missing or wrong?Report an Issue