Idag lever Kjell med Britt-Marie : En kritisk diskursanalys av framställningen av homosexualitet i TV-reklam

Bachelor thesis Swedish OPEN
Kristensson, Sophia; Olsson, Emma;
(2016)
  • Publisher: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Subject: TV-reklam | MCDA | homosexualitet | queer | representation | heteronorm

Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilk... View more
Share - Bookmark