publication . Bachelor thesis . 2016

Omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med en röntgenundersökning : En litteraturstudie

Mohsen, Nadja; Imsirovic, Amela;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund: Att besöka en röntgenavdelning kan vara något nytt och skrämmande för många barn. Den nya miljön kan orsaka rädsla, oro och ångest hos barn. Därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan har kunskap om barnets behov för att upplevelsen på röntgenavdelningen ska vara så bra som möjligt. Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med röntgenundersökning. Metod: Detta arbete är en litteraturstudie där 13 kvalitativa- och kvantitativa artiklar har sammanställts och analyserats för att besvara syftet. Resultat: Det framkom två huvudkategorier i resultatet: distrakti...
Subjects
free text keywords: children, fear, distress, anxiety, radiology, examination, radiographer, barn, rädsla, oro, ångest, röntgen, undersökning, röntgensjuksköterska
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue