Fyra förskollärares uppfattning om hur TV och film påverkar barns samspel.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Israelsson, Kathrin; Söderström, Susanne;
(2016)
  • Publisher: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, CHILD
  • Subject: förskola; förskolebarn; förskollärares uppfattningar; populärkultur; samspel; sociokulturell teori; TV och film;

Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra förskollärare upplever att tre- till femåriga förskolebarns samspel påverkas av deras TV- och filmupplevelser. Frågeställningarna berör på vilket sätt förskollärarna upplever att TV och film påverkar barns samspel positi... View more
Share - Bookmark