”På Facebook slipper man vara närvarande” : En studie kring unga vuxnas syn på användande, identitetsskapande och kvarlämnade digitala identiteter på Facebook

Bachelor thesis Swedish OPEN
Michael, Carlsson; Lahdensuo, Jonna;
(2009)
  • Publisher: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Medie- och kommunikationsforskning
  • Subject: Construction of identity | Death | Digital traces | Facebook | Symbolic interaction | User profiles | Användarprofiler | Digitala spår | Döden | Identitetsskapande | Symbolisk interaktionism | Media and communication studies | Medie- och kommunikationsvetenskap

Bakgrund: Facebook är ett socialt onlinenätverk som under sina levnadsår har ökat explosionsartat i popularitet. På Facebook sköter många användare stora delar av sina sociala relationer och delar med sig mycket av sig själva. Det finns inget tidigare socialt nätverk i ... View more
Share - Bookmark