Patientstråldosjämförelse vid konventionell urografi och lågdos CT-urografi

Bachelor thesis Swedish OPEN
Gohil, Jignasa; Bertell, Sara;
(2016)
  • Publisher: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin
  • Subject: konventionell urografi | lågdos CT urografi | stråldoser | ALARA

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som innefattar bland annat användning av joniserande strålning. CT undersökningar av urinvägssystemen och dess funktion ökar. CT ger en högre stråldos till patienter, jämfört med konventionell röntgen, vilket kan medföra ... View more
Share - Bookmark