Skapelsen : En studie om presentationen av skapelseberättelser i läromedel på 1960-, 1990 och 2000-talet.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Rangsjö, Nadia;
(2015)
  • Publisher: Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation
  • Subject: Creation | Genesis | Old Testament | Enuma Elish | Canaanite mythology | primary education in recent years | textbook analysis | Skapelsen | Gamla testamentet | Kanaáneisk mytologi | grundskolan senare år | läroboksanalys

I detta examensarbete undersöker jag hur de två första skapelseberättelserna i Bibeln samt skapelseberättelserna i den babyloniska och kanaáneiska mytologin skildras i läromedel på 1960-, 1990- och 2000-talet. Syftet med studien var att undersöka hur skapelseskildringar... View more
Share - Bookmark