Hur reagerar läsarna på sponsrade inlägg publicerade på Isabella Löwengrips blogg? : En teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Lorentzon, Karin; Gustafsson, Victor;
(2017)
  • Publisher: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Subject: influencer | collaboration | sponsored post | blog | reception theory | rhetoric | Stuart Hall | samarbete | sponsratinlägg | blogg | receptionsteorin | retorik | Communication Studies | Kommunikationsvetenskap

Denna studie handlar om hur ett sponsrat blogginlägg av en influencer inkodas och hur läsarna i kommentarerna avkodar meddelandet och reagerar på inlägget. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur läsare avkodar sponsrade blogginlägg. Vi antog innan genomförandet a... View more
Share - Bookmark