Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

Bachelor thesis Swedish OPEN
Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer;
(2016)
  • Publisher: Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation
  • Subject: Intern Employer Branding | kompetensutveckling | medarbetare | arbetsgivarvarumärke | värderingar

Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation med... View more
Share - Bookmark