"Vi är inte en tummelplats för dårar" : Hur journalister och ansvariga utgivare resonerar kring och förhåller sig till användargenererat material i lokaltidningar

Bachelor thesis Swedish OPEN
Öberg, Therese; Borgström, Johanna;
(2010)
  • Publisher: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Medie- och kommunikationsforskning
  • Subject: Participation | user generated content | local newspaper | Hallandsposten | Jönköpings-Posten | Smålandsposten | journalist | journalism | legally responsible publisher | reader | public sphere | gatekeeping | convergence | Deltagande | användargenererat material | lokaltidning | journalistik | ansvarig utgivare | läsare | offentlighet | Media and communication studies | Medie- och kommunikationsvetenskap

Sedan 1700-talet har läsarnas medverkan varit en väsentlig del i tidningarnas produktion. Utan deras deltagande har det inte heller blivit någon tidning. En förändring på området skedde när professionaliseringen av publicistrollen blev ett faktum och läsarnas medverkan ... View more
Share - Bookmark