publication . Bachelor thesis . 2017

Standardiserade mätverktyg inom slutenvården – om möjligt, med betoning på röntgenverksamheter : En analys

Storm, Kent;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan
  • Country: Sweden
Abstract
Att mäta och dokumentera kliniskt vårdarbetet har inte prioriterats inom röntgenverksamheter. Tillgång till jämförelsedata skulle möjliggöra olika former av standardisering för förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet. Att SPC- diagram (statistisk process styrning diagram)  inte uppmärksammas får effekt på patientsäkerhetsarbetet. Aktuell studie avser att öka kunskapen om vilka mätverktyg som finns att tillgå, vilka svar de kan ge och deras användbarhet. Syftet var jämföra och analysera olika standardiserade mätverktyg som kan användas inom somatisk slutenvård, för att förbättra vårdkvalitet och patientsäkerhet. Om möjligt, med betoning på röntgenverksamheter...
Subjects
free text keywords: data analysis, documenting, patient safety, quality of care, SPC, data analys, dokumentera, patientsäkerhet, vårdkvalitet, Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy, Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue