Psykisk ohälsa: En normal frisk reaktion på andan som råder? : En kvalitativ studie med socialkonstruktionistisk ansats av Aftonbladets förmedling av psykisk ohälsa

Bachelor thesis Swedish OPEN
Sundström, Matilda ; Carlzon, Maria (2015)
  • Publisher: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete
  • Subject: psykisk ohälsa | socialkonstruktionism | Aftonbladet | reell ökning | tabu | socionom | Sociology | Sociologi

The aim of this study was to examine how the portrayed images of mental ill-health has been constructed and re-constructed in the online publications of the tabloid Aftonbladet, in the year of 2004 and 2014. The study also examined similarities and differences in the po... View more
Share - Bookmark