"Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

Bachelor thesis Swedish OPEN
Björnberg, Nana; Hansen, Jonna;
(2018)
  • Publisher: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Subject: Qualitative text analysis | rhetoric | visual rhetoric | argumentation | Before the Flood | Leonardo DiCaprio | climate change | Kvalitativ textanalys | retorik | visuell retorik | klimatförändringar | Social Sciences | Samhällsvetenskap | Media and Communications | Medie- och kommunikationsvetenskap

Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retori... View more
Share - Bookmark