publication . Bachelor thesis . 2018

"Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

Björnberg, Nana; Hansen, Jonna;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Country: Sweden
Abstract
Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation var studiens analysverktyg. Analysen resulterade i nio olika analysenheter, tre för varje analysverktyg. Fokus lades på de tre grundläggande appellformerna: ethos, logos och...
Subjects
free text keywords: Qualitative text analysis, rhetoric, visual rhetoric, argumentation, Before the Flood, Leonardo DiCaprio, climate change, Kvalitativ textanalys, retorik, visuell retorik, klimatförändringar, Social Sciences, Samhällsvetenskap, Media and Communications, Medie- och kommunikationsvetenskap
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue