Hinder för utomhusundervisning med fokus på årskurs 4-6

Bachelor thesis Swedish OPEN
Petersson, Essi; Carstensen, Linnea;
(2018)
  • Publisher: Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation
  • Subject: utomhusundervisning | utomhuspedagogik | hinder | ämnesöverskridande undervisning | middle school | Natural Sciences | Naturvetenskap

I den här studien har vi tagit fram de hinder som begränsar möjligheterna för utomhusundervisning för elever i grundskolan, med fokus på årskurs 4-6 och middle school. Syftet med studien var att synliggöra vilka hinder som kan stå i vägen för utomhusundervisning samt vi... View more
Share - Bookmark