Så styrs Mälarenergi med hjälp av Balanserat Styrkort

Bachelor thesis Swedish OPEN
Agestav, Amanda ; Nilsson, Camilla (2009)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
  • Subject: Balanserat Styrkort | Mälarenergi | Business studies | Företagsekonomi

Title:   Controlling Mälarenergi by Balanced Scorecard  Seminar date:  2009-01-16  Institution:   School of Sustainable Development of Society and Technology  Course:   Bachelor thesis 15hp  Authors:   Camilla Nilsson, Amanda Agestav  Advisor:   Ulla Pettersson  The mai... View more
Share - Bookmark