Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

Bachelor thesis Swedish OPEN
Denninger, Johan;
(2017)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik
  • Subject: genus | könstereotyper | jämlikhet | illustration | cartoon | informationsdesign | lärande | utbildning | normkritik | bildskapande | Design

I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i la... View more
Share - Bookmark