publication . Bachelor thesis . 2017

Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

Denninger, Johan;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik
  • Country: Sweden
Abstract
I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromedel till vilket modersmålslärarna i Eskilstuna är målgrupp. Teori-och metod- val samt gestaltningsarbete utgår från frågeställningar om vilka normer som är vanligast...
Subjects
free text keywords: genus, könstereotyper, jämlikhet, illustration, cartoon, informationsdesign, lärande, utbildning, normkritik, bildskapande, Design
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue