IT i förskolan : En studie om hur IT kan användas av barn och pedagoger i förskolan

Bachelor thesis Swedish OPEN
Sundholm, Kristin; Parisi, Yasmine;
(2015)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Subject: IT | förskola | dator | lärplatta | digital

Syftet med studien var att ge exempel på hur IT används av barn och pedagoger i förskolan och att analysera denna användning. Ämnet valdes eftersom Läroplan för förskolan endast nämner begreppet IT en gång. Studien byggde på intervjuer med åtta pedagoger verksamma i sve... View more
Share - Bookmark