Ett förändrat liv : En litteraturstudie om patienters upplevelser att leva med hjärntumör

Bachelor thesis Swedish OPEN
Kard, Angelica; Grubb, Amanda;
(2018)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Subject: Autobiography | brain tumor | experiences | patients | qualitative | Hjärntumör | kvalitativ | patienter | självbiografi | upplevelser | Nursing | Omvårdnad

Bakgrund: Att leva med hjärntumör innebär både emotionella och kroppsliga förändringar som kan påverka patienters liv. Tidigare forskning visar att anhöriga till patienter som lever med hjärntumör anpassar sin vardag efter patienternas sjukdom och dennes oro kring sjukd... View more
Share - Bookmark