Lärplatta som ett medierande verktyg : En studie om barns tillgång till lärplatta i förskola och hem och hur lärplattan, med dess olika användningsområden, kan fungera som en artefakt med syfte att gynna barns lärande och utveckling

Bachelor thesis Swedish OPEN
Persson, Johanna; Andersson, Stefan;
(2017)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Subject: Lärplatta | samspel | förskola | sociokulturell teori | lärande | utveckling | Educational Sciences | Utbildningsvetenskap

Studien syftar till att ta reda på vilken tillgång barn har till lärplatta i förskolan och hemmet och undersöka vilka användningsområden lärplattan får där. Syftet är även att undersöka vilken betydelse barnens samspel med andra, vid användning av lärplattan, kan ha för... View more
Share - Bookmark