Lärares användande av lärplattor i grundsärskolan

Bachelor thesis Swedish OPEN
Viberg, Dan; Roland, Sommestad Löfqvist;
(2016)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Subject: Lärplatta | interaktion | grundsärskola | kommunikation | funktionsnedsättning | IKT | Ipad och smartboard.

Studiens syftade till att beskriva lärplattans betydelsevid införande och användandet på fem grundsärskolor. Genom intervjuer av tio lärare,utifrån kvalitativ metod försökte vi besvara våra frågeställningar. Vi utgick från det sociokulturella perspektivet enligt Vygotsk... View more
Share - Bookmark